Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 15 2019

7378 1177 500
Reposted fromcarmenluna carmenluna viahormeza hormeza
6670 09cd 500
3857 8912 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viafelicka felicka

October 05 2019

8587 3e49 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viadisheveled disheveled
9670 ef85
Reposted fromRowena Rowena viadisheveled disheveled
9678 640d 500
Reposted fromRowena Rowena viadisheveled disheveled

September 30 2019

September 25 2019

6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viaciarka ciarka
0378 b205 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Bo nie umiałam siebie zapytać, jak naprawdę się czuję. Bo gdybym udzieliła sobie wtedy szczerej odpowiedzi, to najprawdopodobniej płakałabym przez tydzień. A przecież życie jest krótkie, life's a bitch and then you die, więc nie możesz zastanawiać się nad tym, jak się czujesz, bo trzeba zrobić te rzeczy, o których myślisz, że powinieneś je zrobić. Musisz się wziąć w garść, życie jest ciężkie.
Stałam się dla siebie skurwiałym, niedobrym, dręczącym rodzicem, chociaż ani mnie nikt o to nie prosił, ani moi rodzice nigdy dla mnie tacy nie byli.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viahormeza hormeza
3508 56a8 500
Reposted fromSAIGONMARKET SAIGONMARKET viahormeza hormeza
3403 77fa 500
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viahormeza hormeza
8215 73d7 500
Reposted fromkartofel kartofel viahormeza hormeza
1219 eb26 500
via Przygody Misia Klopsa. 
Reposted fromnutt nutt viahormeza hormeza
1566 3a3c 500
Reposted fromfrozetteniskogen frozetteniskogen viahormeza hormeza
To nie jest taki smutek, że chce ci się płakać, to smutek, od którego boli cię szyja. Smutek jak reumatyzm.
— J. Żulczyk
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viahormeza hormeza
3104 9bbc
Reposted fromzciach zciach viahormeza hormeza
0446 820c 500
Reposted fromLane Lane viahormeza hormeza
6642 9dc6 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viahormeza hormeza
9425 ce1c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl