Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 06 2019

9630 40c6 500
Reposted fromTamahl Tamahl viahormeza hormeza

February 04 2019

3217 d488 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadisheveled disheveled
4177 a5ad 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
4320 1e97 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
3994 cdc8 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
7262 b354 500
Reposted fromkrzysk krzysk viahormeza hormeza
4921 4f67
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viahormeza hormeza

November 09 2018

1603 07dc
Reposted fromseaweed seaweed viaszydera szydera
Przekonasz się, że trzeba puszczać niektóre rzeczy po prostu dlatego, że są ciężkie.
— C. Joybell C.
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaszydera szydera

Jeżeli coś dotyka cię, znaczy: dotyczy cię. Jeżeliby nie dotyczyło cię - nie dotykałoby cię, nie zrażało, nie obrażało, nie drażniło, nie kuło, nie raniło. Jeżeli bronisz się, znaczy: czujesz się atakowany. Jeżeli czujesz się atakowany, znaczy: jesteś celnie trafiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly viaszydera szydera
trzeba się odzwyczajać
od rzeczy wciąż tych samych
ust
i ludzi
to przyzwyczajenia zabierają nam spokój
— Kaja Kowalewska - "Siła spokoju"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera

November 06 2018

2306 cff5
Reposted fromaagneess aagneess viaszydera szydera
0459 6107 500
Reposted fromNajada Najada viaszydera szydera
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy, 25.04.2015
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromsafeway safeway vianawrocka nawrocka
1154 cc8d 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viapanato panato

October 14 2018

3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viabladzik bladzik
9108 e58b 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl