Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

3209 bf64
Reposted fromkarahippie karahippie viaszydera szydera
4797 cf59
Reposted frompleassure pleassure viaumierajstad umierajstad
Gdyby następnego dnia rano ktoś powiedział tak: "Stiopa! Jeżeli natychmiast nie wstaniesz, zostaniesz rozstrzelany!" - Stiopa odpowiedziałby słabym, ledwie dosłyszalnym głosem: "Rozstrzeliwujcie mnie, róbcie ze mną, co chcecie, za nic nie wstanę".
— Michał Bułhakow "Mistrz i Małgorzata"
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viacytaty cytaty

July 11 2015

3970 9915 500
Reposted fromfelicka felicka viapimpmyheart pimpmyheart

July 10 2015

Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
3668 9030
8001 f051 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
8031 1e46 500
Reposted from-izkapyzka -izkapyzka
6221 9ec5
Reposted fromPunkroc Punkroc viaadejsza adejsza
9940 715b 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viakoktajlik koktajlik
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viaadejsza adejsza
3894 a1fe
Reposted fromcorkeyL corkeyL viafelicka felicka
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viacinnamontea cinnamontea
1684 827a 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacinnamontea cinnamontea
1618 46e6 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaumierajstad umierajstad
0532 a723 500

1950′s

Reposted fromLittleJack LittleJack viamisiaczek95 misiaczek95
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viamisiaczek95 misiaczek95
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl