Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

Część mnie silnie walczyła o pozostanie dzieckiem, o zabawę, brak zobowiązań i radość ze wszystkiego co mam. Konkurowała z czymś zmieniającym się we mnie bezpowrotnie. Z zatraceniem i zyskaniem świadomości o życiu, jakiej nie miałam.
— "Od duszy strony"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
5898 5883 500
Reposted fromtgs tgs viapsychedelix psychedelix

January 27 2020

6143 1c2e 500
Reposted fromsavatage savatage viakarmacoma karmacoma
0289 d81e
Reposted fromnazarena nazarena viaslid0 slid0
9128 6c05 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaadaaa93 adaaa93
5677 d8eb 500
Reposted fromsoftboi softboi viaslid0 slid0
8779 342d
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaTyMiJestes TyMiJestes
8876 d065 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadrain832 drain832
3962 bcc6
7309 5486 500
Reposted fromderletzteschrei derletzteschrei viaBabson Babson
1502 3785 500
Ewa Jarocka
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viaszydera szydera
5449 5af1
Reposted fromrubinek rubinek viaszydera szydera
1504 e7b5
Reposted fromBabson Babson viaszydera szydera
Jest coś we wspólnym sypianiu. Nie mam na myśli seksu, ale zwykły sen. Wczoraj, po wielkiej burzy, zdenerwowany wyszedł z domu, zapalił papierosa i wrócił. Włączyliśmy film, utuliłam go, jako, że tylko tak mogłam pomóc. A on usnął. Zwyczajnie usnął jak mały chłopiec zmęczony całodzienną zabawą. Nigdy wcześniej nie widziałam go tak bezbronnego i tak spokojnego. Zmienił pozycje, ale przytulił do siebie moja rękę, pózniej - policzek do czubka mojej głowy. I gdy ja zasnęłam w oczekiwaniu, całował mnie w czoło za kazdym razem gdy się poruszyłam. I zrozumiałam, że tak naprawdę chyba nie da się być pewnym czyjejś miłości, dopóki się z kimś nie zaśnie, albo dopóki ktoś nie zaśnie przy tobie. We śnie wykonujemy akcje bezwarunkowo i tylko one mogą potwierdzić ludzkie więzi. Do tego, uważam, że zasypianie przy kimś to akt absolutnej ufności bo nie ma stanu, w którym jest się bardziej bezbronnym.
— Katarzyna Biegańska
Reposted fromxalchemic xalchemic viaszydera szydera
1140 7c76 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera

January 25 2020

1874 19b7 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viascorpix scorpix
5798 9acc 500
Reposted fromsoftboi softboi viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl